valovka Aktuálně probíhá územní řízení pro stavbu obchodní galerie firmy Valatrans na místě parkoviště před vsetínským vlakovým nádražím. Tato společnost plánuje na pozemku před nádražím, na kterém je nyní parkoviště a budova ČSOB, vystavět čtyřpatrovou budovu obchodní galerie. Součástí budovy má být podzemní parkoviště pro 165 aut (část z něj financuje město Vsetín), supermarket, provozovny obchodů a služeb, hotel, bowling či fitness. Výška budovy je plánovaná cca 18 metrů.

Jak bude stavba vypadat (vizualizace projektu) je možné vidět přímo v rámci inzerce komerčních prostorů:

Kdo se může k projektu vyjadřovat v rámci územního řízení

Všichni majitelé nemovitostí v blízkosti daného projektu jsou automaticky účastníky toho územního řízení, i když o tom možná ani neví. Řízení bylo zahájeno vyhláškou na úřední desce 2. prosince (odkaz na vyhlášku).

Konkrétně se jedná o majitele nebo spolumajitele mimo jiné těchto nemovitostí s obytnými domy:

parcelní číslo 2952 – čp. 992 (Finreal Vsetín a.s.)
parcelní číslo 2972 – čp. 900 (Stavební bytové družstvo Vsetín,)
parcelní číslo 2973 – čp. 1265 (Stavební bytové družstvo Vsetín)
parcelní číslo 2981 – čp. 1340 (31 spolumajitelů)
parcelní číslo 2985 – čp. 1533 (20 spolumajitelů)
parcelní číslo 3149 – čp. 662 (2 spolumajitelé)
parcelní číslo 3153 – čp. 923 (1 majitel)
parcelní číslo 3154 – čp. 805 (2 spolumajitelé)
parcelní číslo 3184 – čp. 714 (3 spolumajitelé)

Co máte možnost v rámci řízení podniknout?

  • Pokud patříte mezi výše jmenované majitele či spolumajitele nemovitostí, tak až do 3. ledna můžete na stavebním odboru městského úřadu v rámci územního řízení nahlížet do spisu. Můžete si prohlédnout, co se chystá, jak bude projekt obchodní galerie vypadat a jak ovlivní místo, kde žijete. Více informací o nahlížení do spisu
  • Dne 3. ledna v 10:00 také proběhne na místě budoucí stavby veřejné projednávání v rámci územního řízení, kde můžete naposledy uplatnit námitky či připomínky.
  • Ze spisu si můžete dělat kopie, podávat k obsahu námitky a připomínky (jen do 3. ledna). Úřad následně vydá územní rozhodnutí – a pokud nebudete spokojeni s tím, jak byly vaše námitky či připomínky vypořádány, můžete se následně odvolat proti rozhodnutí. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením odvoláním, můžete podat i správní žalobu. Podrobnější informace o účasti v řízení.
  • Po územním řízení proběhne ještě stavební řízení, v něm ale už nebude možné podávat námitky či připomínky k věcem, které bylo možné uplatnit v územním řízení.

Pokud se chcete seznámit s obsahem spisu, tak si pro nahlížení zarezervujte schůzku na odboru Územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín s Ing. Luborem Sawickým (571 491 342, třetí patro, dveře 305). Na jednání si vezměte občanský průkaz.

Účastnit řízení a tedy nahlížet do spisu se mohou majitelé nemovitostí, přičemž je možné, aby více majitelů dalo plnou moc jednomu zástupci. Můžete také dát plnou moc jakékoli třetí osobě (plná moc nemusí být úředně ověřená). Nájemníci účastníky řízení nejsou, můžete ovšem informovat majitele bytu ve kterém bydlíte, aby se zajímal. Pokud bydlíte v družstevním bytě a jste členy družstva, kontaktujte jeho vedení, aby se jednalo vašim jménem.

Na co se zaměřit

V souvislosti s výstavbou obchodní galerie dojde samozřejmě k velkým změnám v lokalitě. Je dobré se podívat, jak moc plánovaná stavba zastíní okna jednotlivých bytů a zda budou i nadále splňovat příslušnou vyhlášku pro parametry osvětlení bytů. Také je dobré si prověřit, jak ovlivní stavba dopravní situaci, tedy nárůst dopravy, její organizaci, změny v počtech parkovacích míst nebo případně vliv na znečištění ovzduší nebo hluk.

Články, které jsme v souvislosti s tímto projektem zveřejnili

Nevíte si rady?

Pokud budete chtít s postupem poradit či pomoci, můžete nás kontaktovat:

  • Michal Berg – 603 102 284, michal.berg@zeleni.cz
  • Radek Hladký – 605 414 043, radekhladky414@gmail.com